Despre noi Programe Noutati Publicatii Informatii utile Baze de date Achizitii Angajãri

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Anunt selectie
click aici pentru detalii


Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


CRCR Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015;
click aici pentru detalii


Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Resource Center for Roma Communities
Str. TEBEI no. 21,
400305, Cluj Napoca, Romania
Tel. +40 264 420474
Fax +40 264 420474
Web: www.romacenter.ro
Facebook
 
Noutati
 
inapoi
 
 

ANUNT SELECTIE

Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) anunta selectia a 30 de localitati care vor beneficia de consultanta in domeniul anti-discriminarii si locuirii sociale in cadrul Proiectului: "Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi (HOPE)". Proiectul este implementat in parteneriat cu Fundatia HEKS/EPER Romania finantat prin Programul Rights, Equality and Citizenship al Comisiei Europene.
Durata proiectului este de 20 de luni, iar valoarea finantarii fiind de 199,704 Euro, din care 20% reprezinta co-finantarea parteneriatului.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. Combaterea discriminarii si sprijinirea incluziunii romilor la locul de munca;
2. Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor si accesare de locuinte sociale;
3. Promovarea legislatiei antidiscriminare si a politicilor de incluziune sociala in domeniul locuirii sociale si la locul de munca.
CRITERII DE SELECTIE:
Sunt invitate sa aplice localitatile/UAT-urile cu numar minim de 300 de locuitori romi, care:
- au nevoi stringente in domeniul locuirii sociale;
- prezinta risc de evacuari;
- se confrunta cu locuirea informala/locuinte informale
Activitatile de consultanta oferite APL-urilor au ca scop dezvoltarea capacitatii institutionale de a gestiona probleme legate de locuire ale comunitatilor de romi, si includ:
1. Monitorizarea si evaluarea criteriilor de alocare de locuinte sociale ale APL-urilor in raport cu legislatia antidiscriminare
2. Recomandari de politici publice in domeniul locuirii cu accent pe criteriile de acces pentru locuinte sociale si Sprijin pentru autoritatile publice locale in procesul de adoptare de politici publice incluzive in domeniul locuirii si accesului la locuinte sociale in cele 30 de localitati;
3. Posibilitati de consiliere pentru a modifica si a concorda cu legislatia antidiscriminare si realitatile comunitatilor de romi, Hotarari ale Consiliului Local cu privire la acordarea locuintelor sociale.
4. Consiliere si indrumare pentru accesare de programe nationale/internationale pentru locuinte sociale pentru grupuri vulnerabile, cu focus pe comunitatile de romi
5. Elaborare si diseminare a unui ghid pentru APL-uri pentru stabilirea criteriilor non-restrictive si nediscriminatorii pentru acordarea locuintelor sociale.
Elaborare si diseminare a unui ghid/materiale utile/tutoriale despre cum se poate completa o un dosar de candidatura pentru obținerea unei locuinte sociale. Resursele vor fi publicate pe pagina web a proiectul si puse la dispozitia comunitatilor de romi, a persoanelor interesate.
Training pentru 30 de experti locali pentru romi/angajati ai autoritatilor locale cu atributii in incluziunea romilor privind locuirea sociala, criteriile de acordare a locuintelor sociale, pentru facilitarea eforturilor in accesarea de locuinte sociale pentru romi la nivel local
Autoritatile publice locale care doresc sa participe, sunt rugate sa completeze si sa transmita scrisoarea de intentie alaturata acestui anunt, pe adresa de e-mail: [email protected], pana la data de: 15.11.2019.
Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Comisia Europeana nu este responsabila pentru modul in care va fi folosit continutul informatiei.
This call for applications was funded by the European Union's Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Documente:
Scrisoare_de_intentie_RM_NEH_AC_NEH
Anunt_selectie_RM_NEH_AC_NEH

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi

Co-finantat prin: Programul Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 al Uniunii Europene

Parteneri: Fundatia HEKS/EPER Romania
Perioada de derulare: Septembrie 2019- Aprilie 2021
Buget:valoarea maxima a finantarii este de 199,704 Euro,din care valoarea co-finantarii a parteneriatului reprezinta 20%.
Obiectivele proiectului:
- Combaterea discriminarii si sprijinirea incluziunii romilor la locul de munca
- Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor si accesare de locuinte sociale
- Sprijinirea autoritatilor locale in implementarea legislatiei si politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor in domeniul locuirii
- Promovarea legislatiei antidiscriminare si a politicilor de incluziune sociala in domeniul locuirii sociale si la locul de munca.

Scurta descriere a proiectului:
Proiectul se adreseaza unor categorii diferite de grup tinta, printre care: 40 de reprezentanti ai departamentelor de resurse umane si conducere din 8 companii,care vor beneficia de training si sprijin in incluziunea romilor la locul de munca, angajati romi si neromi; 30 de autoritati publice locale (APL) care vor beneficia de consultanta in implementarea legislatiei si politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor in domeniul locuirii sociale; 30 de experti locali pentru romi care vor beneficia de training in domeniul locuirii/locuintelor sociale; 30 de persoane din 15 ONG-uri care vor fi instruite in monitorizarea, raportarea si prevenirea evacuarilor fortate; alte autoritati publice locale interesate (APL), ONG-uri, companii, activisti, organisme cu rol in incluziunea romilor si profesionisti din domeniile ocuparii si locuirii sociale.

Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Comisia Europeana nu este responsabila pentru modul in care va fi folosit continutul informatiei.

English version
Promoting Non-discrimination in Social Housing and Post-employment for Roma(HOPE)

Co-financed by: The European Union's Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
Partner: HEKS/EPER Romania Foundation
Implementation period: September 2019- April 2021
Budget:the maximum grant amount is EUR 199,704,out of which the co-financing amount of the partnership represents 20%.
Project objectives:
- Fighting post-employment discrimination of Roma and supporting their inclusion at the workplace
- Supporting local authorities in implementing existing anti-discrimination legislation and policies for Roma inclusion in the field of housing
- Facilitating efforts to better inform Roma of their rights and facilitating efforts in accessing social housing
- Promoting anti-discrimination legislation and policies for Roma inclusion in the field of housing and Roma post-employment inclusion practices

Short description of the project:
The project is addressed to different categories of target groups, among which: 40 HR and middle management representatives from 8 companies who will benefit from training and support in the inclusion of Roma at the workplace, Roma and non-Roma employees; 30 local public authorities (LPAs) who will benefit from consultance in the implementation of the existing anti-discrimination legislation and policies for the inclusion of Roma in the field of social housing; 30 local experts for Roma who will benefit from training in the field of housing / social housing; 30 persons from 15 NGOs that will be trained in monitoring, reporting and preventing forced evictions; other interested local public authorities (LPAs), NGOs, companies, activists, bodies with roles in the inclusion of Roma and professionals in the fields of employment and social housing.

The contents of this webpage represents the views of the author only and is its sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015

Sub umbrela Fondului ONG in Romania, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi anunta lansarea unei noi editii a Programului de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi, care se va derula pe parcursul anului 2015.

Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi a implementat intre anii 2000 – 2005 o serie de programe de formare sub denumirea „Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi” in care peste 100 de tineri de etnie roma s-au pregatit sau chiar si-au inceput activitatea ca activisti in cadrul organizatiilor neguvernamentale ale romilor.

Astazi, participantii la programul CRCR sunt, in marea lor majoritate, lideri ai unor organizatii neguvernamentale rome, consultanti in diferite domenii profesionale, functionari publici, formatori, experti nationali sau internationali etc.

 

Obiectivul principal al programului este de a contribui la crearea unei mase critice de tineri activisti romi care sa participe in mod activ in societate, sa initieze si sa coordoneze programe de dezvoltare destinate imbunatatirii situatiei romilor, sa reprezinte interesele comunitatilor de romi la nivel national si international.

 

Obiectivele specifice pe care ni le propunem pentru 2015 sunt:

 • De a contribui la crearea unui grup ilustrativ de tineri romi cu potential de lideri, capabili sa initieze si sa coordoneze proiecte destinate comunitatilor de romi.
 • De a facilita pregatirea profesionala si dezvoltarea abilitatilor unui grup 25 de tineri activisti de etnie roma (acestia pot fi voluntari/angajati din cadrul organizatiilor neguvernamentale din Romania, studenti, elevi, etc.) – in domeniile comunicare, leadership, dezvoltarea de parteneriate, advocacy, planificare strategica, management de proiect, dezvoltare comunitara, antidiscriminare, drepturile omului, atragerea de fonduri.
 • Cresterea gradului de implicare a 25 de tineri romi in proiecte si actiuni care vizeaza imbunatatirea situatiei romilor.

 

Derularea programului:

O comisie de selectie va fi constituita si va analiza dosarele de inscriere inregistrate, urmand ca interviuri directe (in Cluj si Bucuresti), prin skype sau o alta modalitate de comunicare prin internet, sa fie organizate cu aplicantii preselectati.

In urma finalizarii procesului de selectie, cei 25 de tineri romi vor fi invitati sa semneze un acord de participare (care va prevedea conditiile generale de participare, responsabilitatile reciproce, angajamentul pentru participarea la activitatile dintre sesiunile de formare etc.) si vor fi invitati la 5 sesiuni de formare care se vor derula pe parcursul a 3-4 zile in diferite locatii din tara. Costurile implicate de transport, cazare, masa si formare vor fi acoperite din bugetul programului.

Formatorii in cadrul programului vor fi persoane cu expertiza semnificativa in domeniu, in marea lor majoritate profesionisti/consultanti de etnie roma.

Sesiunile vor fi organziate la aproximativ 6-8 saptamani distanta, perioada in care partipantii vor fi solicitati sa realizeze anumite activitati in cadrul unor organizatii neguvernamentale ale romilor sau in cadrul unor proiecte destinate comunitatilor de romi.

De asemenea, participantii, distribuiti in 4-5 grupe, vor participa la elaborarea unui proiect comun pe teme precum educatie, sanatate, munca, locuire sau antidiscriminare.

 

Conditii de participare:

 1. Varsta limita: minim 18 ani - maxim 28 de ani;
 2. Nivelul de educatie: minim absolvent de liceu (exceptie: vor putea fi acceptati elevi de liceu aflati in clasa a XII-a, cu varsta de 18 ani impliniti);
 3. Dosar de aplicatie:
 • formularul de inscriere completat;
 • CV in format Europass;
 • Documente de sprijin – diploma de de bacalaureat si/sau diploma de absolvire a liceului, diploma de licenta, certificate/adeverinte de participare la diferite cursuri, certificate de competente profesionale, articole scrise, alte documente care sa sustina candidatura. Documentele vor fi scanate si, de preferinta, se vor transmite arhivate, astfel incat sa nu depaseasca dimensiunea de 4MB.

 

Elemente importante in evaluarea candidatilor:

 • Motivatia personala de participare la program;
 • Potentialul de lider demonstrat prin aplicatie
 • Demonstrarea potentialului de implicare in activitati destinate imbunatatirii situatiei comunitatilor de romi;
 • Calitatea generala a documentatiei trimise.

 

Termenul de trimitere a aplicatiilor este 30 aprilie 2015, ora 16 (ora de trimitere e-mail de la adresa aplicantului).

 

Trimiterea aplicatiilor se va face exclusiv prin email, pe adresa [email protected] (mentionati la Subiect: Program tineri romi). Aplicatiile vor primi un numar de inregistrare care va fi comunicat aplicantului prin email.

Pentru informatii suplimentare sau eventual clarificari, aplicantii se vor putea adresa fie prin email la aceeasi adresa ([email protected]) sau prin telefon la numarul 0264 – 420474, pana la data de 21 aprilie 2015, persoana de contact - Florin Moisa.


Formularul de inscriere poate fi descarcat de AICI.
 
___________________________
Programul de finantare Fondul ONG in Romania, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia, (parte a Mecanismului Financiar SEE (Memorandumul de intelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014 intre Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei si Guvernul Romaniei), este administrat de consortiul condus de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (Cluj Napoca) si Fundatia pentru Parteneriat (Miercurea Ciuc).

 

 
 
| | |
 
 
 
Contact Link-uri
(C) 1999 - 2009 / Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi [email protected]
Home Home Home Home Home