Despre noi Programe Noutati Publicatii Informatii utile Baze de date Achizitii Angajãri

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Anunt selectie
click aici pentru detalii


Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


CRCR Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015;
click aici pentru detalii


Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Resource Center for Roma Communities
Str. TEBEI no. 21,
400305, Cluj Napoca, Romania
Tel. +40 264 420474
Fax +40 264 420474
Web: www.romacenter.ro
Facebook
 
Noutati
 
inapoi
 
 

CRCR lansează proiectulFormare de formatori pentru activişti romi

 

Scopul proiectului
este de a crea un grup de 15 instructori romi, specializaţi în management organizaţional şi ciclul managementului de proiect.
În cadrul acestui proiect se urmăreşte ca participanţii:

 • să-şi însuşească un set complex de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice necesare procesului de instruire în management organizaţional, dezvoltare comunitară, fonduri structurale, ciclul managementului de proiect;
 • să răspundă solicitărilor de instruire ale membrilor organizaţiilor neguvernamentale ale romilor;
 • să contribuie activ la creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale ale romilor în scrierea propunerilor de finanţare, managementul resurselor umane şi a programelor;
 • să contribuie la îmbunătăţirea implementării Strategiei Guvernamentale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor în contextul aderării României la Uniunea Europeană şi absorbirea fondurilor structurale.

Proiectul va fi structurat în două module:

 • Modulul de formare (noiembrie 2007 – martie 2008) – care va consta în:
 • 3 seminarii de pregătire în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi prezentare, scrierea propunerilor de finanţare şi managementul proiectelor, managementul resurselor umane, leadership, team-building, fundraising şi evaluare, fonduri structurale, ciclul de viata a unui proiect;
 • Perioadă de practică – instruire la ONG-urile romilor;
 • Întâlnire de evaluare a programului de formare de formatori.
 • Modulul de instruire (martie 2008 - august 2008) va consta în sesiuni de instruire ţinute de tinerii instructori romi la sediile organizaţiilor romilor din ţară.

Criterii de eligibilitate a aplicanţilor:

 • Să  aibă participări anterioare la seminarii de pregătire în management organizaţional (scrierea propunerilor de finanţare, management, leadership etc.) sau cunoştinţe conexe, dobândite în activitatea profesională din cadrul unei organizaţii neguvernamentale;
 • Vârsta  cuprinsă între 20 şi 35 de ani;
 • Vor avea prioritate persoanele cu motivaţie, abilităţi manageriale şi potenţial de formatori de opinie;
 • Candidaţii pot şi au disponibilitate de a se deplasa la organizaţiile romilor care vor solicita sesiuni de instruire;

Repere importante în evaluarea formularului de înscriere:

 • Disponibilitatea fermă şi angajamentul de a participa la toate modulele de pregătire şi instruire din cadrul programului.
 • Gradul de motivaţie crescut, experienţa şi activitatea profesională ale candidatului.

Important: Selecţia participanţilor se va face pe baza aplicaţiei depuse, pre-selecţiei dosarelor şi a unui interviu.

Depunerea  formularelor de înscriere:

 • Aplicaţiile se pot depune prin trimitere poştală sau depunere personală la: Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Strada Ţebei, Nr. 21, Cod poştal 400305.
 • Nu se vor lua în considerare aplicaţiile trimise prin fax, e-mail.
 • Formularul de înscriere în 2 exemplare va fi  introdus într-un plic (de preferat plic format A4).
 • Pe plic să fie precizat: Pentru Programul "Formare de formatori romi".

Data limită de depunere a formularelor de înscriere: 26 Octombrie 2007, orele 16.00.
Nu se vor lua în considerare dosarele care vor fi primite după data limită.
Persoană de contact:
Radu Lăcătuş - Coordonator program; e–mail: [email protected],
Informaţii în formă electronică referitoare la program pot fi accesate la adresa: www.romacenter.ro şi întrebari de clarificare pot fi solicitate la adresa de e-mail [email protected]


 
Descarcă în format DOC Descarcă în format ZIP

    • descarcă: anunţ proiect;
    • descarcă: formularul de inscriere;

    • descarcă: toate fişierele într-o arhivă ZIP;
 
 
Contact Link-uri
(C) 1999 - 2009 / Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi [email protected]
Home Home Home Home Home