Despre noi Programe Noutati Publicatii Informatii utile Baze de date Achizitii Angajãri

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Anunt selectie
click aici pentru detalii


Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


CRCR Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015;
click aici pentru detalii


Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Resource Center for Roma Communities
Str. TEBEI no. 21,
400305, Cluj Napoca, Romania
Tel. +40 264 420474
Fax +40 264 420474
Web: www.romacenter.ro
Facebook
 
Noutati
 
inapoi
 
 
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
anunţă
lansarea selecţiei celor 5 judeţe în cadrul proiectului Phare cu titlul
[email protected]” – realizarea proiecţiilor publice bugetare de investiţii pentru comunităţile de romi
 

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj Napoca în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (organism guvernamental) şi Agenţia Naţională pentru Romi (organism guvernamental), vor implementa pe o perioadă de 10 luni, proiectul cu titlul [email protected]” – realizarea proiecţiilor publice bugetare de investiţii pentru comunităţile de romi.  

Proiectul face parte din Programul PHARE 2005 Consolidarea Democraţiei în România – Componenta 2 Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

Suma solicitată de la Uniunea Europeana este de 50,670 Euro reprezentând o contribuţie financiară de 89,68% din suma totală, iar contribuţia financiară de 10,32% şi anume 5,830 Euro, va fi asigurată de către Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj Napoca.

Scopul proiectului:
includerea de alocări financiare în capitolele de investiţii din cadrul bugetelor judeţene şi locale pentru zonele unde trăiesc comunităţile de romi.

In cadrul proiectului

 • Se vor derula 3 module de instruire cu următoarele teme:
  • Modulul 1: „Dezvoltarea comunitatilor de romi in relaţia cu administraţia publică locală prin planificare strategică”. Perioada planificată 25, 26, 27 Ianuarie 2008; 
  • Modulul 2: „Clarificare asupra metodelor de lucru (coaching) in cadrul proiectului şi de stabilire a unui plan de lucru comun” Perioada planificată 22, 23, 24 februarie 2008.
  • Modulul 3: „Paşi tehnici necesari în proiectarea bugetară de investiţii a planurilor locale de acţiune”; Perioada planificată 14, 15, 16 Martie 2008.
 • Se vor realiza şi asuma de către administraţia publică locală şi judeţeană un număr 20 de planuri locale şi 5 planuri judeţene de acţiune cu proiecţii bugetare de investiţii pentru comunităţile de romi;
 • Se va elabora şi aproba Standardul ocupaţional pentru Expert local pentru problemele romilor şi după finalizarea proiectului se va introduce această meserie în Codul Ocupaţiilor din Romania;
 • Problemele urgente şi acute ale comunităţilor de romi din cele 5 judeţe vor putea fi incluse în proiecte mari de infrastructura, mediu, agricultură cu finanţare din fonduri publice şi finanţări europene nerambursabile;

Grupurile ţintă ale proiectului: vor fi selectate 5 echipe judeţene.
Din fiecare echipă judeţeană vor face parte 8 persoane după cum urmează: 1 Subprefect care este coordonatorul Grupului de Lucru Mixt de la nivelul Instituţiei Prefectului; Expertul rom din cadrul Biroului Judeţean pentru Romi de la nivelul Instituţiei Prefectului; 4 Experţi locali pentru problemele romilor de la nivelul primăriilor locale; 1 Consilier din cadrul Direcţiei de integrare europeană din cadrul Consiliilor judeţene; 1 reprezentant al unei organizaţii de romi din judeţ;

Repere importante în evaluarea dosarelor de aplicaţie:

 • Dosarul de aplicaţie trebuie să fie completat în întregime şi trebuie să conţină formularele de înscriere (2 exemplare originale) din partea tuturor membrilor din echipa judeţeană
 • Disponibilitatea fermă şi angajamentul de a participa la toate activităţile proiectului.
 • Gradul de motivaţie crescut şi asumarea îndeplinirii tuturor indicatorilor propuşi.

 

IMPORTANT:

 • Pentru fazele de selectie si implementare a proiectului, Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului are rolul să constituie şi să faciliteze activităţile în echipa judeţeană.
 • Prin urmare, dosarele de aplicaţie (care trebuie sa conţină toate formularele de înscriere) vor fi trimise spre concurs din partea Biroului Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului.

Depunerea  formularelor de înscriere:

 • Dosarele de aplicaţie se pot depune prin trimitere poştală sau depunere personală la: Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Strada Ţebei, Nr. 21, Cod poştal 400305.
 • Nu se vor lua în considerare aplicaţiile trimise prin fax, e-mail.
 • Pe plic să fie precizat: Pentru proiectul Phare cu titlul  [email protected]” – realizarea proiecţiilor publice bugetare de investiţii pentru comunităţile de romi

Formularele de aplicaţii in format electronic, le puteţi descărca de la:  www.romacenter.ro/noutati 

Data limită de depunere la CRCR, a dosarului de înscriere: 14 Ianuarie 2008, orele 16.00.

Persoană de contact: Radu Lăcătuş - Coordonator proiect; e–mail: [email protected]


 
    • descarcă: detaliile şi formularele; (ZIP)
 
Contact Link-uri
(C) 1999 - 2009 / Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi [email protected]
Home Home Home Home Home