Despre noi Programe Noutati Publicatii Informatii utile Baze de date Achizitii Angajãri

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Anunt selectie
click aici pentru detalii


Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


CRCR Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015;
click aici pentru detalii


Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Resource Center for Roma Communities
Str. TEBEI no. 21,
400305, Cluj Napoca, Romania
Tel. +40 264 420474
Fax +40 264 420474
Web: www.romacenter.ro
Facebook
 
Noutati
 
inapoi
 
 
Sprijin pentru Strategia Nationala de Îmbunatatire a Situatiei Romilor în domeniile:
PREGATIRE PROFESIONALA
ACTIVITATI GENERATOARE DE VENITURI – Runda a doua
Phare RO 2002/000 – 586.01.02 - 02

 

Buget finantat de UE (EURO) 1.265.454 Euro
Autoritatea Contractanta Oficiul de Plati si Contractare Phare, din cadrul Ministerului Finantelor Publice – OPCP (CFCU)
Agentia de implementare Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi - CRCR
Descriere Guvernul României a adoptat în aprilie 2001 o strategie nationala pentru îmbunatatirea situatiei romilor. În elaborarea acestei strategii, guvernul a primit sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul programului national Phare 1998 (RO 9803.01). Implementarea Strategiei este coordonata în acest moment de Secretariatul General al Guvernului - Oficiul pentru Problemele Romilor (anterior Ministerul Informatiilor publice – Oficiul National pentru Romi).
Î n acest context, schema de finantare pune accentul pe trei prioritati, incluse în aceasta strategie, care urmaresc incluziunea sociala a romilor: accesul la piata muncii, la serviciile de sanatate si la locuinte si infrastructura locala.
Obiective generale Obiectivul general al programului “Sprijin pentru strategia nationala de îmbunatatire a situatiei romilor” este de a întari si a facilita participarea activa a comunitatilor de romi în viata economica, sociala, educationala, culturala si politica a societatii românesti si de a îmbunatatii accesul la servicii de sanatate.
Activitati eligibile

Pregatire profesionala:
Proiectele se vor concentra pe accesul comunitatilor de romi la piata fortei de munca prin cursuri de calificare profesionala acreditate, recunoasterea abilitatilor profesionale dobândite informal, mediere si consiliere pentru angajare în munca.

Activitati generatoare de venituri
Proiectele trebuie sa promoveze sustinerea cu statut de liber profesionist a meseriilor traditionale sau non-traditionale, sustinerea atelierelor profesionale si a atelierelor de productie, precum si a activitatilor agricole.

Obiective specifice a) De a stimula dezvoltarea de abordari comprehensive pentru îmbunatatirea nivelului de calificare profesionala (atât în profesiuni traditionale ale romilor cât si în alte profesiuni moderne) si de angajare în munca în cadrul comunitatilor de romi, cu focalizare pe participarea activa a membrilor comunitatilor de romi.
b) De a stimula dezvoltarea de activitati sustenabile generatoare de venituri în cadrul comunitatilor de romi si care vor putea fi folosite ca practici pozitive si implementate la o scara mai larga.
De a sprijini asumarea responsabilitatii de catre administratia publica pentru îmbunatatirea situatiei romilor si pentru dezvoltarea de parteneriate durabile si echitabile între comunitatile de romi si institutiile administratiei publice de la nivel local si judetean.
Alte precizari

Puteti descarca Ghidul Solicitantului si toate documentele anexe din sectiunea 'Noutati - Oportunitati de finantare' a site-ului www.romacenter.ro, pana la termenul limita de depunere a aplicatiilor, Vineri, 8 octombrie 2004, ora 16.00.

Cererile de finantare nerambursabila (cererea de finantare în formatul anexat, toate documentele însotitoare si toate anexele, completate si cu toate paginile numerotate, ]n plic sigilat, conform specificatiilor din Ghidul aplicantilor) trebuie sa fie depuse pdersona, prin posta sau mesagerie expresa într-un original si 3 copii, la adresa de mai jos:
Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Strada TEBEI 21, 400305 Cluj Napoca

Persoana de contact: Florin Moisa, Director de Proiect

Cererile de finantare trimise prin alte mijloace (de exemplu prin fax sau prin e-mail) sau livrate la alte adrese vor fi respinse.

Solicitanti eligibili Institutii publice care actioneaza la nivel local sau judetean (primarii, consilii judetene, inspectorate scolare, scoli, agentii judetene etc.), care pot actiona individual sau în parteneriat cu organizatii neguvernamentale sau cu alte institutii publice.
Participarea comunitatilor de romi Toate proiectele trebuie sa includa o colaborate solida între institutii publice si grupuri comunitare de initiativa ale romilor si vor asigura participarea activa a reprezentantilor romilor în toate fazele de elaborare, implementare si evaluare ale proiectului.

Aceste grupuri de initiativa trebuie sa fie organizate, functionale si sa actioneze în beneficial comunitatii. Pentru a putea fi acceptate, în cadrul acestei runde de finantare, ca grupuri de initiativa, acestea trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte minime:

- Sa fie înfiintate de minimum 10 membri ai comunitatii locale de romi si sa reprezinte comunitatea în ansamblu si doar o anumita fractiune din aceasta;

- Înfiintarea grupului de initiativa trebuie sa fie demonstrata printr-un act constitutiv – documentul va trebui sa contina numele complet, actul de identitate si semnaturile membrilor (vezi Anexa J);

- Actul constitutiv al grupului de initiativa trebuie sa fie înregistrat la nivelul primariei, a consiliului local sau a consiliului judetean de unde provine grupul.

Cooperarea cu un grup de initiativa al romilor este un criteriu de eligibilitate al acestui program; grupurile de initiativa vor fi considerate ca asociati si NU CA PARTENERI FORMALI, asa cum este înteles si prezentat în acest ghid.

Pe perioada implementarii proiectelor, se asteapta ca grupurile de initiativa sa se constituie ca asociatii sau fundatii; fondatorii acestor organizatii vor putea fii membrii grupurilor de initiativa si, daca este cazul, alti actori relevanti de la nivel local. Aceste asociatii sau fundatii vor trebui sa fie beneficiarii finali ai echipamentelor/achizitiilor realizate pe parcursul implementarii.

Toate actiunile care vor fi propuse în cadrul acestei scheme de granturi vor trebui sa fie rezultatul consultarilor strânse dintre autoritatile publice si grupurile comunitare de initiativa ale romilor. Actiunile vor trebui alese într-un mod strategic, având drept tinta solutionarea cauzelor problemelor cu care se confrunta comunitatile de romi si trebuind sa demonstreze durabilitate la sfârsitul proiectului.

Documente pentru aplicatii • Ghidul solicitantului DOC 406 kb ZIP 66 kb
• Anexa A - Cerere de Finantare DOC 238 kb ZIP 40 kb
• Anexa B - Bugetul si surse de finantare XLS 37 kb ZIP 8 kb
• Anexa C - Matricea cadru logic XLS 22 kb ZIP 4 kb
• Anexa D - Perdiems PDF 60 kb ZIP 38 kb
• Anexa E - Contract DOC 79 kb ZIP 13 kb
• Anexa F - Standard CV DOC 107 kb ZIP 20 kb
• Anexa G - Declaratie de Impartialitate DOC 30 kb ZIP 5 kb
• Anexa H - Lisa documentelor suplimentare la contractare DOC 40 kb ZIP 8 kb
• Anexa I - Plan de afaceri DOC 183 kb ZIP 28 kb
• Anexa J - Act constitutiv grup initiativa DOC 68 kb ZIP 10 kb
                  - Indicatori Succes DOC 16 kb ZIP 4 kb
 
Anexe la contractul de finantare:
• Anexa II - Conditii Generale DOC 230 kb ZIP 42 kb
• Anexa IV - Proceduri achizitii DOC 78 kb ZIP 14 kb
• Anexa V - Cererea de plata DOC 38 kb ZIP 5 kb
• Anexa V - Financial Identification Form XLS 76 kb ZIP 12 kb
• Anexa VI - Manual identitate vizuala UE romana PDF 2074 kb ZIP 1427 kb
 
toate documentele intr-o singura arhiva: ZIP 1748 kb


 
Contact Link-uri
(C) 1999 - 2009 / Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi [email protected]
Home Home Home Home Home