Despre noi Programe Noutati Publicatii Informatii utile Baze de date Achizitii Angajãri

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Anunt selectie
click aici pentru detalii


Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


CRCR Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015;
click aici pentru detalii


Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Resource Center for Roma Communities
Str. TEBEI no. 21,
400305, Cluj Napoca, Romania
Tel. +40 264 420474
Fax +40 264 420474
Web: www.romacenter.ro
Facebook
 
Programe
 
inapoi
 
 
Dezvoltare profesionala pentru cadre didactice rome

Titlu proiect: “ Dezvoltare profesionala pentru cadre didactice rome”

Obiectiv general: Cresterea calitatii educatiei elevilor romi din România.

Obiective specifice:
• Dezvoltarea profesionala a unui numar de 50 de cadre didactice care predau limba romani si istoria si traditiile romilor.
• Pregatirea a 10 formatori romi în domeniul educatiei.
• Includerea în programele de pregatire initiala si continua a metodelor LSDGC prin Colegiul CREDIS Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj si Casele Corpului Didactic.

Grupul tinta:
• Cadrele didactice rome din România
• Copiii romi care învata limba romani si istoria si traditiile romilor

Principalele activitati:
• Adaptarea si livrarea programului de formare ”Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice – LSDGC” (80 ore) pentru 50 de cadre didactice care predau limba romani si istoria si traditiile romilor. Programul LSDGC promoveaza metode de predare activ participative si de învatare prin cooperare si vizeaza dezvoltarea abilitatilor de gândire critica. Programul de formare include 4 module de instruire. Între cele patru module se va asigura mentorat pentru cadrele didactice care vor aplica la clasa metodele de predare însusite la formare. Materialele utilizate la formare vor fi publicate sub forma unei serii de 8 ghiduri.
• Pregatirea si certificarea unui numar de 10 formatori LSDGC romi. Dintre cele 50 de cadre didactice formate se vor selecta 10 viitori formatori. Acestia vor beneficia de un program de formare a formatorilor si vor fi pregatiti pentru certificare LSDGC. Formatorii astfel pregatiti vor sustine în continuare un numar de 40 ore de formare pentru alte 80 de cadre didactice rome. Dupa certificare, formatorii LSDGC romi vor fi invitati sa devina membri ai ALSDGC România.
• Includerea unor elemente specifice programului de formare LSDGC în pregatirea initiala a institutorilor romi prin cursurile universitare CREDIS
• Includerea programului de formare LSDGC în oferta a cel putin 10 CCD-uri (Casa Corpului Didactic) precum si a altor institutii de formare initiala sau continua pentru cadre didactice.
• Diseminarea rezultatelor proiectului prin organizarea unei conferinte finale.

Rezultate asteptate:
• 50 de cadre didactice care predau limba romani si istoria si traditiile romilor vor învata metode de predare activ participative si de învatare prin cooperare ce vizeaza dezvoltarea abilitatilor de gândire critica;
• elaborarea si editarea a 8 ghiduri care vor cuprinde materialele utilizate în formare;
• certificarea unui numar de 10 formatori LSDGC romi si includerea lor în rândul membrilor LSDGC;
• Introducerea unor elemente specifice programului de formare LSDGC în pregatirea initiala a institutorilor romi prin cursurile universitare CREDIS;
• Introducerea programului de formare LSDGC în oferta a cel putin 10 CCD-uri (Casa Corpului Didactic) precum si a altor institutii de formare initiala sau continua pentru cadre didactice.

Continuitate:
• Metodele de predare si învatare participative si prin cooperare promovate prin LSDGC vor fi preluate în pregatirea initiala a profesorilor de limba romani de catre Colegiul CREDIS, iar pentru pregatirea continua, de catre Casele Corpului Didactic care vor colabora cu cei 10 formatori romi în domeniul educatiei.
• La finalul perioadei de pregatire cei 50 de beneficiari directi vor putea deveni membri ai ALSDGC România.
• Cei 50 de beneficiari directi vor putea multipli cunostintele, tehnicile noi de predare, colegilor romi si ne-romi din scoala.
• Cei 10 formatori romi vor fi implicati în programele de formare a cadrelor didactice din scolile participante la proiectul Phare – Acces la educatie al grupurilor dezavantajate.

Buget: 82344 Euro

Finantator: Roma Education Fund

Partener: Asociatia Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România – ALSDGC;
Universitatea Bucuresti – CREDIS; Agentia de Dezvoltare Comunitara “Împreuna”

Coordonator de proiect: Claudia Macaria ; Asistent de proiect: Marta Herki ;

 
Contact Link-uri
(C) 1999 - 2009 / Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi [email protected]
Home Home Home Home Home