Despre noi Programe Noutati Publicatii Informatii utile Baze de date Achizitii Angajãri

Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Anunt selectie
click aici pentru detalii


Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015
click aici pentru detalii


CRCR Invitatie pentru Programul de pregatire complexa pentru tinerii activisti romi 2015;
click aici pentru detalii


Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Resource Center for Roma Communities
Str. TEBEI no. 21,
400305, Cluj Napoca, Romania
Tel. +40 264 420474
Fax +40 264 420474
Web: www.romacenter.ro
Facebook
 
Programe
 
inapoi
 
 

HOPE

"Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi"
Co-finantat prin: Programul Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 al Uniunii Europene
Parteneri: Fundatia HEKS/EPER Romania
Perioada de derulare: Septembrie 2019- Aprilie 2021
Buget:valoarea maxima a finantarii este de 199,704 Euro,din care valoarea co-finantarii a parteneriatului reprezinta 20%.
Obiectivele proiectului:
♦ Combaterea discriminarii si sprijinirea incluziunii romilor la locul de munca
♦ Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor si accesare de locuinte sociale
♦ Sprijinirea autoritatilor locale in implementarea legislatiei si politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor in domeniul locuirii
♦ Promovarea legislatiei antidiscriminare si a politicilor de incluziune sociala in domeniul locuirii sociale si la locul de munca.
Scurta descriere a proiectului:
Proiectul se adreseaza unor categorii diferite de grup tinta, printre care: 40 de reprezentanti ai departamentelor de resurse umane si conducere din 8 companii,care vor beneficia de training si sprijin in incluziunea romilor la locul de munca, angajati romi si neromi; 30 de autoritati publice locale (APL) care vor beneficia de consultanta in implementarea legislatiei si politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor in domeniul locuirii sociale; 30 de experti locali pentru romi care vor beneficia de training in domeniul locuirii/locuintelor sociale; 30 de persoane din 15 ONG-uri care vor fi instruite in monitorizarea, raportarea si prevenirea evacuarilor fortate; alte autoritati publice locale interesate (APL), ONG-uri, companii, activisti, organisme cu rol in incluziunea romilor si profesionisti din domeniile ocuparii si locuirii sociale.
Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Comisia Europeana nu este responsabila pentru modul in care va fi folosit continutul informatiei.


English version

Promoting Non-discrimination in Social Housing and Post-employment for Roma(HOPE)
Co-financed by: The European Union's Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
Partner: HEKS/EPER Romania Foundation
Implementation period: September 2019- April 2021
Budget:the maximum grant amount is EUR 199,704,out of which the co-financing amount of the partnership represents 20%.
Project objectives:
♦ Fighting post-employment discrimination of Roma and supporting their inclusion at the workplace
♦ Supporting local authorities in implementing existing anti-discrimination legislation and policies for Roma inclusion in the field of housing
♦ Facilitating efforts to better inform Roma of their rights and facilitating efforts in accessing social housing
♦ Promoting anti-discrimination legislation and policies for Roma inclusion in the field of housing and Roma post-employment inclusion practices
Short description of the project:
The project is addressed to different categories of target groups, among which: 40 HR and middle management representatives from 8 companies who will benefit from training and support in the inclusion of Roma at the workplace, Roma and non-Roma employees; 30 local public authorities (LPAs) who will benefit from consultance in the implementation of the existing anti-discrimination legislation and policies for the inclusion of Roma in the field of social housing; 30 local experts for Roma who will benefit from training in the field of housing / social housing; 30 persons from 15 NGOs that will be trained in monitoring, reporting and preventing forced evictions; other interested local public authorities (LPAs), NGOs, companies, activists, bodies with roles in the inclusion of Roma and professionals in the fields of employment and social housing.The contents of this webpage represents the views of the author only and is its sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
This web page was funded by the European Union's Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) anunta selectia a 30 de localitati care vor beneficia de consultanta in domeniul anti-discriminarii si locuirii sociale in cadrul Proiectului: "Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi (HOPE)". Proiectul este implementat in parteneriat cu Fundatia HEKS/EPER Romania finantat prin Programul Rights, Equality and Citizenship al Comisiei Europene.
Durata proiectului este de 20 de luni, iar valoarea finantarii fiind de 199,704 Euro, din care 20% reprezinta co-finantarea parteneriatului.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. Combaterea discriminarii si sprijinirea incluziunii romilor la locul de munca;
2. Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor si accesare de locuinte sociale;
3. Promovarea legislatiei antidiscriminare si a politicilor de incluziune sociala in domeniul locuirii sociale si la locul de munca.
CRITERII DE SELECTIE:
Sunt invitate sa aplice localitatile/UAT-urile cu numar minim de 300 de locuitori romi, care:
- au nevoi stringente in domeniul locuirii sociale;
- prezinta risc de evacuari;
- se confrunta cu locuirea informala/locuinte informale
Activitatile de consultanta oferite APL-urilor au ca scop dezvoltarea capacitatii institutionale de a gestiona probleme legate de locuire ale comunitatilor de romi, si includ:
1. Monitorizarea si evaluarea criteriilor de alocare de locuinte sociale ale APL-urilor in raport cu legislatia antidiscriminare
2. Recomandari de politici publice in domeniul locuirii cu accent pe criteriile de acces pentru locuinte sociale si Sprijin pentru autoritatile publice locale in procesul de adoptare de politici publice incluzive in domeniul locuirii si accesului la locuinte sociale in cele 30 de localitati;
3. Posibilitati de consiliere pentru a modifica si a concorda cu legislatia antidiscriminare si realitatile comunitatilor de romi, Hotarari ale Consiliului Local cu privire la acordarea locuintelor sociale.
4. Consiliere si indrumare pentru accesare de programe nationale/internationale pentru locuinte sociale pentru grupuri vulnerabile, cu focus pe comunitatile de romi
5. Elaborare si diseminare a unui ghid pentru APL-uri pentru stabilirea criteriilor non-restrictive si nediscriminatorii pentru acordarea locuintelor sociale.
Elaborare si diseminare a unui ghid/materiale utile/tutoriale despre cum se poate completa o un dosar de candidatura pentru obținerea unei locuinte sociale. Resursele vor fi publicate pe pagina web a proiectul si puse la dispozitia comunitatilor de romi, a persoanelor interesate.
Training pentru 30 de experti locali pentru romi/angajati ai autoritatilor locale cu atributii in incluziunea romilor privind locuirea sociala, criteriile de acordare a locuintelor sociale, pentru facilitarea eforturilor in accesarea de locuinte sociale pentru romi la nivel local
Autoritatile publice locale care doresc sa participe, sunt rugate sa completeze si sa transmita scrisoarea de intentie alaturata acestui anunt, pe adresa de e-mail: [email protected], pana la data de: 15.11.2019.
Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Comisia Europeana nu este responsabila pentru modul in care va fi folosit continutul informatiei.
This call for applications was funded by the European Union's Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Documente:
Scrisoare_de_intentie_RM_NEH_AC_NEH
Anunt_selectie_RM_NEH_AC_NEH

Resurse utile realizate in cadrul proiectului HoPe - Componenta Locuire
Ghid pentru autoritati publice locale in vederea elaborarii de criterii nediscriminatorii de alocare si pentru indeplinirea sarcinilor acestora cu privire la locuinte sociale - Versiunea 1

Ghidul ofera o culegere de informatii statistice si juridice cu privire la locuire si serviciul public de locuinte sociale, precum si despre discriminare si principiul nediscriminarii in domeniul locuirii. Printr-un studiu de caz, ilustreaza ce trebuie sa faca autoritatile publice locale pentru a preveni si elimina discriminarea din sistemul de criterii de alocare a locuintelor sociale. Sunt discutate sarcinile autoritatilor publice de a finanta si gestiona un fond de locuinte sociale care sa garanteze accesul in fapt la locuinte adecvate a persoanelor care nu isi pot asigura o locuinta de pe piata si sunt prezentate si analizate programe de locuinte sociale. Ghidul cuprinde de asemenea un glosar de prevederi legislative ce trebuie respectate in vederea nediscriminarii in domeniul locuirii.
Ghid pentru elaborarea dosarului de aplicatie pentru locuinta sociala pentru reprezentanti ai societatii civile, experti cu responsabilitati in incluziunea romilor, persoane interesate sa aplice pentru accesarea unei locuinte sociale - Versiunea 1
Ghidul prezinta informatii de baza despre locuinte sociale si discuta despre accesarea unei locuinte sociale prin referire la legislatia din Romania, respectiv despre procedurile tehnice ale aplicarii pentru o locuinta sociala.
Ghidurile pot fi reactualizate in functie de studiile de caz, observatiile si recomandarile expertilor care lucreaza cu autoritatile publice locale, reprezentanti ai societatii civile, experti cu responsabilitati in incluziunea romilor in cadrul componentei de Locuire din proiect.
Resurse:
Ghid HOPE-Antidiscriminare-locuinte sociale
Ghid HOPE_Elaborare dosar aplicatie locuinta sociala(2)


 
Contact Link-uri
(C) 1999 - 2009 / Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi [email protected]
Home Home Home Home Home